top of page
Skater

Visionen 

  • Vi vil skabe et mødested for børn og unge centralt i Them.

  • Vi vil styrke børn og unges trivsel og helbred.  Vi vil gøre det mere attraktivt for de unge at komme ud og mødes og være fysisk aktive og sociale sammen. Et modspil til stillesiddende fritidsaktiviteter og at gå hjem hver for sig.

  • Vi vil skabe synligt liv i byens midte af børn og unge, som vil bidrage til sammenhængskraft mellem by, skole og andre fritidsaktiviteter.

 

Logo 2.JPG

Et mødested for byens børn og unge

Baggrund

Them ligger 12 km syd for Silkeborg. Byen ligger derfor ikke i umiddelbar cykelafstand til Silkeborgs mange tilbud. Efter skoletid bliver børn og unge derfor i Them. Ud over sportstilbud findes der andre gode tilbud til børn og unge. Men vi ønsker, at der kommer et tilbud i Them, som børn og uge impulsivt kan benytte i fritiden. Et spontant samlingssted. Et godt alternativ til at gå hjem hver for sig efter skole, og i stedet mødes og være aktive sammen. Et tilbud som også rammer de lidt større børn fra 8+.

Them skal være et attraktivt sted for børnefamilier at bosætte sig. Den valgte placering vil skabe synlig liv centralt i byen og vil kunne ses fra byens hovedpulsåre. De unge er ikke så synlige i bybilledet i dag som vi godt kunne tænke os. De samles oftest indendørs og ofte hver for sig hjemme foran computeren. Multibanen som ligger i forbindelse med sportshallen bliver ofte brugt, men det ligger i den ene ende af byen og appellerer kun til børn som vil samles om boldspil.

Ved etablering af en skaterbane i Them vil vi ramme en bred aldersgruppe og skabe et miljø, som også vil kunne fastholde de lidt ældre unge. En skaterbane vil henvende sig til mange rullende aktører. Den vil kunne bruges som udflugtssted for børnehavebørn på fx løbecykel. De mindste skolebørn vil kunne samles om leg på rulleskøjter og løbehjul. De lidt ældre unge vil kunne udvikle sig på skateboard og eventuel BMX/cykel. En Skaterbane kan både bruges til at være aktiv på, men kan også være et sted, hvor man bare hænger ud og ser på. Man vil samtidig kunne lade sig inspirere af andre større børn. Det vil samtidig være et attraktivt sted at gå hen, hvis man har børn på flere niveauer og aldersgruppe. I dag findes der få legepladser, men disse henvender sig mest til de helt små børn.

Landets største skaterpark er blevet åbnet i foråret 2019 i Silkeborg oven på motorvejen, så det er noget som Silkeborgs Kommunes område satser på. En skaterbane i Thems nærmiljø vil således være en grundsten til at opfostre flere aktive mere ambitiøse brugere af den nye park i Silkeborg med store ambitioner.  

 

Fakta om parken

Them skate- og løbehjulspark er 650 m2 og består af en lang række klassiske og gennemtestede skate-elementer. Banen er i samarbejde med FSR Beton, som har stor erfaring med opførsel af skaterbaner, nøje sammensat med øje for fart og flow, så mange brugere kan benytte banen samtidig. Med henblik på at skabe en materielt langtidssikret bane med minimal vedligehold og et moderne udtryk udføres banen i beton. Etableringsomkostningerne for parken forventes at være i omegnen af 2 millioner. Pengene skal komme fra lokal støtte via salg af folkeaktier, arrangementer og sponsorater samt indsamling fra udvalgte fonde. 

 

Ideel placering ved Toftebjerg Medborgerhus

Det er en forudsætning for succesen af skaterbanen, at den ligger centralt og er synlig. Hvis børn og unge kan se andre venner eller kendte ansigter tilstede på banen giver det anledning til at tilslutte sig. De behøver ikke at lave aftaler i forvejen. Det er uforpligtende og er nemt tilgængeligt også for dem som måske har svært ved at lave relationer til andre. En synlig placering med opsyn fra forbikørende giver også tryghed og mindsker risiko for eventuel uønsket aktivitet. Så synlighed spiller en vigtig rolle i vores valg af placering.

 

Vi ønsker at etablere skaterbanen ved Medborgerhuset Toftebjerg. Medborgerhuset er placeret centralt i byen og ud til den store vej i Them, hvor børn og unge cykler hjemad efter skole. Skolen og andre sportstilbud er placeret i den ene ende af Them, hvorfor mange unge hver dag skal forbi Medborgerhuset på vej hjem. Det vil give en naturlig tilstrømning til banen.

Medborgerhuset Toftebjerg er et samlingssted for byen, men mange af aktiviteterne henvender sig til voksne. Med placeringen rundt om Medborgerhuset vil de unge kunne drage nytte af Medborgerhusets faciliter og skaterbanen kan blive et bindeled mellem de unge og Medborgerhuset Toftebjerg og med tiden eventuel være trædestenen til flere tilbud i Medborgerhuset Toftebjerg for netop den målgruppe.

Mange familier benytter Cafeen i Medborgerhuset til at spise aftensmad i hverdagene og her vil skaterbanen være en attraktiv aktivitet til børn og unge efter måltidet er indtaget.

Med etableringen af skaterbanen ved Medborgerhuset Toftebjerg vil der være sikker adgang via cykelstier. Dette er også væsentligt, da børnene og de unge skal kunne transportere sig sikkert hen til banen med deres rullende redskaber.

 

Hvad får vi ud af at etablere en skaterbane ved Medborgerhuset Toftebjerg?

  • Vi får et centralt placeret uforpligtende mødested i Them for børn og unge som har åbent hele tiden.

  • Den henvender sig til en bred aldersgruppe, men favner især også de lidt ældre børn, som kan være svære at fange.

  • En skaterbane bliver et samlingssted, hvor man kan mødes både for at være aktive sammen, men også bare for at hænge ud og se på.

  • Skaterbanen vil være et tilbud til at forlænge legen med venner efter skole og sportsaktiviteter.

  • Den vil binde byen mere sammen og give synligt liv i bybilledet.

 

Lokal støtte til projektet

Gitte Bæk Haurum

Teamleder for Toftebjerg – Them Bibliotek & Medborgerhus

På Toftebjerg hilser vi en skate- og løbehjulspark velkommen. Det er kun skønt når et område benyttes af flere aldersgrupper – noget som medborgerhuset og biblioteket i øvrigt gør hver dag.

Kim Egeskov

Formand - Them- Salten Lokalråd

Jeg bliver utrolig glad på lokalområdets vegne, når frivillige energiske forældrekræfter skaber nye aktiviteter for børn og unge. Them skate- og løbehjulspark inviterer til bevægelse, sjov og fællesskab - FEDT.

Anders Christian Larsen

Silkeborg Kommune

Der er et spændende projekt med en skate-park i Them. Vi har set, hvordan skateparken i Silkeborg skaber liv og aktivitet, så vi støtter selvfølgelig op om projektet i Them.

Skateparken kan blive et naturligt samlingssted for unge i byen og samtidig give skolen, daginstitutioner og foreningsliv en ny udendørs facilitet. Jeg er derfor sikker på at en skatepark i Them vil bidrage til lokaludvikling i byen og i hele lokalsamfundet.

bottom of page